VIC… PERICA NA SATU VJERONAUKA… Zar ti ne želiš ići na nebo Perice???? :) :) :) :) :) :)

Bio mali Perica na satu vjeronauka. Kaže vjeroučiteljica:
-Neka svi dignu ruke koji žele ići na nebo.
Svi su dakako digli ruke osim Perice.
Pita njega vjeroučiteljica:
-Zar ti ne želiš ići na nebo, Perice?
Perica odgovori:
-Mama mi je rekla da poslije vjeronauka odmah dođem kući.